Kompetensi Lulusan

  • Salimul Aqidah (Aqidah yang bersih)
  • Shahihul Ibadah (ibadah yang benar)
  • Matinul Khuluq (akhlak yang kokoh)
  • Qowiyyul Jismi (kekuatan jasmani)
  • Mutsaqqoful Fikri (intelek dalam berfikir)
  • Mujahadatul Linafsihi (berjuang melawan hawa nafsu)
  • Harishun Ala Waqtihi (pandai menjaga waktu)
  • Munazhzhamun fi Syuunihi (teratur dalam suatu urusan)
  • Qodirun Alal Kasbi (memiliki kemandirian usaha)
  • Nafiā€™un Lighoirihi (bermanfaat bagi orang lain)